Професионална гимназия
по електротехника
и електроника
гр. Пловдив
Събития
Състезания