Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Статия
Програма 2 - 4 декември 2019 г.
2 декември
Регистрация
"Добре дошли в ПГЕЕ - гр. Пловдив"
Иновативно дискусионно студио
3 декември
"Предизвикателството да бъдеш учител/ученик днес"
Открит урок по електротехника "Светът на постоянния урок"
"Пловдив - древен и вечен"
4 декември
Новаторски поглед към традиционното
"AutoCAD и техническо чертане при изобразяване на резбови съединения"
"Компютърът и Английският език в помощ на бъдещия техник по автоматизация"
"Аз - ученикът". Закриване на форума.