Професионална гимназия по електротехника и електроника

Фирми партньори


Предложения за работа от DC Corporation Ltd.

Оператор център за обаждания
Техник изграждане и поддръжка на оптична-кабелна мрежа