Професионална гимназия по електротехника и електроника

Фирми партньори


Предложения за работа и стажове от фирми партньори на ПГЕЕ-Пловдив

Оператор център за обаждания в DC Corporation Ltd.
Техник изграждане и поддръжка на оптична-кабелна мрежа в DC Corporation Ltd.

Стажантска програма на „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД за завършващи средношколци