Професионална гимназия по електротехника и електроника

Прием след 8-ми клас

Специалности:


 • - Компютърна техника и технологии;
 • - Микропроцесорна техника;

Необходими документи:


Подаване на документи:


 • - заявление /наш образец/ /специалностите се пишат по ред на желанието/
 • - свидетелство от 8 клас/копие/
 • - медицинско свидетелство /копие/

При записване:


 • - свидетелство от 8 клас /оригинал/
 • - медицинско свидетелство /оригинал/
 • - удостоверение за преместване
 • - характеристика
 • - акт за раждане /копие/ или лична карта
 • - имунизационен паспорт /копие/
 • - анкетна карта /наш образец/

*Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане и заверка от психодиспансер.

Балообразуване:


 • - оценка по български език и литература от свидетелството за завършен 8-ми клас;
 • - удвоена оценка по математика и физика от свидетелството за завършен 8-ми клас.