Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Прием за учебната 2018/2019г.


Прием след 7-ми клас


Работно време


Комисията по приемане и записване на ученици за учебната 2019/2020 година ще работи от
08:00ч. до 17:00ч., съгласно графика на дейностите, одобрен от министъра на МОН.

Документите ще се приемат в ЗАЛА1 на първия етаж в сградата на ПГЕЕ.


Изтеглете нашата брошура

Специалности:


 • - Приложно програмиране, с английски език - дневна форма на обучение;

 • - Компютърна техника и технологии - с английски език - дневна форма на обучение;

 • - Микропроцесорна техника - с английски език - дневна форма на обучение;

 • - Автоматизация на непрекъснатото производство - с английски език - дневна форма на обучение;

 • - Електрообзавеждане на производството - с английски език - дуална форма на обучение в сътрудничество с Австрийското посолство и фирма "EVN-България" ООД ;

 • Медиите за нас ;


Необходими документи:


При записване:


 • - Свидетелство за основно образование /оригинал/
 • - Медицинско свидетелство /оригинал/
 • - Имунизационен паспорт
 • - Акт за раждане /за справка/
 • - Анкетна карта /наш образец/
 • - Заявление /наш образец/
 • - Декларации /наш образец/
 • - Удостоверение за преместване /документът не е задължителен по Наредба №10/2016 г., но е необходим с цел проследяване на обхвата на учениците/

За участие във II класиране:


 • - заявление за участие /наш образец/
 • *Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.


Балообразуване:


 • - Удвоеният брой точки от НВО по български език и литература;

 • - Удвоеният брой точки от НВО по математика;

 • - Оценките по „Математика“, „Физика и астрономия“, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.


График на дейностите по прием на учениците:


 • - 04.07 - 06.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране;

 • - 13.07 - 17.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране;

 • - 27.07 - 30.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране;