Професионална гимназия по електротехника и електроника

Прием за учебната 2017/2018г.


Прием след 7-ми клас

Специалности:


 • - Приложно програмиране, с английски език - 52 ученици;
 • - Компютърна техника и технологии - с английски език - 26 ученици;
 • - Компютърни мрежи - с Английски език- 26 ученици;
 • - Микропроцесорна техника - с английски език - 26 ученици;
 • - Електрообзавеждане на производството - с английски език - 26 ученици;
 • - Автоматизация на непрекъснатото производство - с английски език - 26 ученици;

Необходими документи:


При записване:


 • - анкетна карта /наш образец/
 • - удостоверение за завършен 7 клас /оригинал/
 • - медицинско свидетелство /оригинал/
 • - акт за раждане /копие/
 • - имунизационен паспорт /копие/

За участие във II класиране:


 • - заявление за участие
 • *Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.


Балообразуване:


 • - броят точки от НВО по български език и литература;

 • - утроеният брой точки от НВО по математика;

 • - оценките по математика и физика, изучавани в 7-ми клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.