Професионална гимназия по електротехника и електроника

Прием за учебната 2018/2019г.


Прием след 7-ми клас

Специалности:


 • - Приложно програмиране, с английски език - 52 ученици дневна форма на обучение;
 • - Компютърна техника и технологии - с английски език - 52 ученици дневна форма на обучение;
 • - Микропроцесорна техника - с английски език - 52 ученици дневна форма на обучение;
 • - Автоматизация на непрекъснатото производство - с английски език - 26 ученици дневна форма на обучение;
 • - Електрообзавеждане на производството - с английски език - 26 ученици дуална форма на обучение в сътрудничество с Австрийското посолство и фирма "EVN-България" ООД ;
 • Медиите за нас ;

Необходими документи:


При записване:


 • - анкетна карта /наш образец/
 • - удостоверение за завършен 7 клас /оригинал/
 • - медицинско свидетелство /оригинал/
 • - акт за раждане /копие/
 • - имунизационен паспорт /копие/

За участие във II класиране:


 • - заявление за участие
 • *Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.


Балообразуване:


 • - Удвоеният брой точки от НВО по български език и литература;

 • - Удвоеният брой точки от НВО по математика;

 • - Оценките по „Математика“, „Физика и астрономия“, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

График на дейностите по прием на учениците:


 • - 20.06 - 26.06.2018 г. вкл. Подаване на документи за участие в приема

 • - 04.07 - 06.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране;

 • - 13.07 - 17.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране;

 • - 20.07 - 24.07.2018 г. вкл. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране;

 • - 27.07 - 30.07.2018 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране;