Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Обществен съвет

2017/2018 учебна година

Протокол №1 2017-2018 Протокол №2 2017-2018 Покана 19.09.2017 Покана 15.01.2018

2016/2017 учебна година

ЗПУО Обществен съвет Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата
Отчет Покана 1 Покана 2 Покана 3 Покана 4 Протокол 1 Прокотол 2 Прокотол 3 Прокотол 4 Прокотол 5