Професионална гимназия по електротехника и електроника

Документи

Дневник по "Производствена практика" за 11 клас

Дневник по "Производствена практика" за 12 клас

Дневник по "Комплексна практика" за 12 клас /"В"" и "Д"/

Препоръчителна литература и списък с учебници

Молба до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни

Молба до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни