Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Документи

Стипендия за постигнати образователни резултати

Стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Стипендия за ученик с трайни увреждания

Стипендия за ученик без родител/и/

Стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Списък стипендии за попълване от класен ръководител

Дневник по "Производствена практика" за 11 клас

Дневник по "Производствена практика" за 12 клас

Дневник по "Комплексна практика" за 12 клас /"В"" и "Д"/

Препоръчителна литература и списък с учебници

График СФО