Професионална гимназия по електротехника и електроника

Държавни квалификационни изпити 2018г.

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Сесия юни-юли – 06.06.2018 год.

Сесия септември – 11.09.2018 год.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Сесия юни-юли – 09.05.2018 год.

Сесия септември – 31.08.2018 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Специалност Компютърна техника и технологии Специалност Компютърни мрежи Специалност Микропроцесорна техника Специалност Електрообзавеждане на производството Специалност Автоматизация на непрекъснатите производства