Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Държавни квалификационни изпити
2018-2019 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2019)

Сесия Януари – 23.01.2019 год.

Сесия Юни – 06.06.2019 год.

Сесия Септември – 11.09.2019 год.

График за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, сесии януари, юни и септември

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация (2019)

Сесия Януари – 21.12.2018 год.

Сесия Юни – 10.05.2019 год.

Сесия Септември – 31.08.2019 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Специалност Компютърна техника и технологии Специалност Компютърни мрежи Специалност Микропроцесорна техника Специалност Електрообзавеждане на производството Специалност Автоматизация на непрекъснатите производства