Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Административен персонал:

Катя Иванова
Главен счетоводител

Теменужка Петрова
Касиер

Мариана Миневска
Счетоводител

Петя Нейчева
Библиотекар

Василка Лятева
Завеждащ административна служба