Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Ръководство:

Стоянка Анастасова
Директор на ПГЕЕ - Пловдив

инж. Камелия Стоянова
Зам. - директор по учебната дейност

инж. Елена Динчийска
Зам. - директор по учебно-производствената дейност

инж. Атанаска Милева
Зам. - директор по учебно-производствената дейност