Професионална гимназия по електротехника и електроника

Преподаватели


Инженери:

инж. Софка Лулова
Учебна практика

инж. Васил Цветков
Лабораторна практика

инж. Елена Динчийска
Учебна практика

инж. Камелия Стоянова
Програмиране на WEB дизайн, Комплексна практика по специалността

инж. Любомира Вълкова
Проектиране на електронни схеми

инж. Галина Узунова
Учебна практика по МПТ

инж. Галина Атанасова
Икономика, Предприемачество

инж. Нина Райчева
Учебна практика

инж. Николай Стоев
Лабораторна практика

инж. Радослав Василев
Процесори и памети, Дънни платки

инж. Иван Хаджийски
Учебна практика по периферни устройства

Иван Топалов
Учебна практика

инж. Атанас Атанасов
Учебна практика по диагностика на PC

инж. Атанаска Милева
Лабораторна практика- АНП

инж. Мина Вътева
Учебна практика - АНП

инж. Ивайло Драгнев
Учебна практика Компютърни мрежи

инж. Богомил Иванов
Техническо чертане, Техническа механика

инж. Шинка Котрулева
Аналогова схемотехника

инж. Десислава Джамбова
Автоматизация на непрекъснатото производство

инж. Георги Томов
Микропроцесорна техника

инж. Ваня Менгова
Програмиране, Приложение на PC

инж. Добрина Вълчева-Асенова
Проектиране

инж. Никола Никонов
Учебна практика

инж. Тодорка Добрева
Компютърни науки

Учители общообразователна подготовка:

Стоянка Анастасова
БЕЛ

Нели Минкова
БЕЛ

Анна Ганина
БЕЛ

Марина Петрова
БЕЛ

Ралица Христова
БЕЛ

Корнелия Василева
БЕЛ

Николай Караджов
БЕЛ

Мими Михайлова
БЕЛ

Илия Маринчешки
Педагогически съветник

Магдалена Бакалова
Училищен психолог

Мария Миланова
Английски език

Лилия Тонева
Английски език,Руски език

Илияна Здравкова
Английски език,Психология и логика

Еслица Бозукова
Английски език

Елица Токмакова
Английски език

Нели Благоева
Английски език

Радосвета Кошерова
Английски език

Стефка Кацарова
Английски език

Светла Стойнева
Английски език

Живка Василева
Английски език,Руски език

Георги Тодоров
Немски език

Даниела Ангелчовска
Немски език

Стефан Кралев
Френски език, Психология

Илка Чернева
Математика

Татяна Гидикова
Математика

Диана Бочукова
Математика

Росица Ташева
Математика,Физика и астрономия

инж. физ. Ганка Лавчева
Физика и астрономия

Савелия Бечева
Химия и опазване на околната среда

Мария Проданова
Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование

Елена Желева
Биология и здравно образование

Стоянка Костова
История и цивилизация

Христина Стайкова
История и цивилизация

Анелия Попова
История и цивилизация, Свят и личност

Иван Пеев
География и икономика

Найден Атанасов
География и икономика

инж. Здравка Георгиева
Информационни технологии

инж. Матилда Хънгикян
Информационни технологии

Малинка Иванова
Информатика

Кузман Данев
Физическо възпитание и спорт

Борислав Цанов
Физическо възпитание и спорт

Валентин Цанов
Физическо възпитание и спорт

Христо Тафков
Физическо възпитание и спорт

Николай Мекерев
Физическо възпитание и спорт