Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Преподаватели


Учители общообразователна подготовка:

Стоянка Анастасова
БЕЛ

Нели Минкова
БЕЛ

Анна Ганина
БЕЛ

Марина Петрова
БЕЛ

Ралица Христова
БЕЛ

Корнелия Василева
БЕЛ

Николай Караджов
БЕЛ

Мими Михайлова
БЕЛ

Илия Маринчешки
Педагогически съветник

Магдалена Бакалова
Училищен психолог

Мария Миланова
Английски език

Лилия Тонева
Английски език

Илияна Здравкова
Английски език

Еслица Бозукова
Английски език

Елица Токмакова
Английски език

Нели Георгиева
Английски език

Радосвета Кошерова
Чужд език по професията,Английски език

Стефка Кацарова
Английски език

Светла Стойнева
Английски език

Олга Димитрова
Английски език

Живка Василева
Английски език,Руски език

Георги Тодоров
Немски език

Даниела Ангелчовска
Немски език

Стефан Кралев
Свят и личност

Стоянка Николова
Философски цикъл

Илка Чернева
Математика

Татяна Гидикова
Математика

Диана Бочукова
Математика

Росица Ташева
Математика

инж. физ. Спаска Николова
Физика и астрономия

Савелия Бечева
Химия и опазване на околната среда

Мария Проданова
Химия и опазване на околната среда,Биология и здравно образование

Елена Желева
Биология и здравно образование

Стоянка Костова
История и цивилизация

Христина Стайкова
История и цивилизация

Анелия Попова
История и цивилизация

Иван Пеев
География и икономика

Найден Атанасов
География и икономика и предприемачество

инж. Здравка Георгиева
Информационни технологии

инж. Матилда Хънгикян
Информационни технологии

Мария Мутафчиева
Приложен софтуер

Малинка Иванова
Математика и ИТ

Кузман Данев
Физическо възпитание и спорт

Борислав Цанов
Физическо възпитание и спорт

Валентин Цанов
Физическо възпитание и спорт

Христо Тафков
Физическо възпитание и спорт

Николай Мекерев
Физическо възпитание и спорт

Доника Мутафчиева
Физическо възпитание и спорт

Инженери:

инж. Софка Лулова
Учебна практика по МПС и МПТ

инж. Васил Цветков
Лабораторна практика

инж. Елена Динчийска
Учебна практика

инж. Камелия Стоянова
Комплексна практика по специалността

инж. Любомира Вълкова
Проектиране на електронни схеми

инж. Галина Узунова
Учебна практика по аналогова и цифрова схемотехника

инж. Галина Атанасова
Икономика, Предприемачество

инж. Нина Райчева
Енергийна ефективност и ВЕИ

инж. Николай Стоев
Лабораторна практика

инж. Радослав Василев
Процесори и памети, Дънни платки

инж. Иван Хаджийски
Учебна практика по електротехника

инж. Никола Николов
Лабораторна практика

инж. Николай Попов
Компютърни мрежи

инж. Георги Врагов
Приложен мрежови софтуер

инж. Неделчо Вълчев
Лабораторна практика

инж. Иван Топалов
Учебна практика по диагностика и ремонт на КС

инж. Атанаска Милева
Лабораторна практика

инж. Мина Вътева
Учебна практика по автоматизация на НП

инж. Ивайло Драгнев
Учебна практика по процесори и памети

инж. Богомил Иванов
Техническа механика, Техническо чертане

инж. Шинка Котрулева
Градивни елементи и аналогова схемотехника

инж. Десислава Джамбова
Автоматизация на непрекъснатото производство

инж. Георги Томов
Микропроцесорна техника

инж. Ваня Менгова
Програмиране, Асемблер за микроконтролер

инж. Добрина Вълчева-Асенова
Електрообзавеждане на производството