Професионална гимназия по електротехника и електроника

Иновативно училище

Държавни зрелостни изпити 2018г


Какъв е смисълът от ДЗИ ?

Къде и как се записват оценките от ДЗИ ?

Колко и какви са ДЗИ ?

 1. Задължителни (без освобождаване):
  • Български език и литература
  • Учебен предмет по избор от ЗП или изпит по Теория и Практика на професията
 2. Допълнителни (по желание)
  • Учебен предмет по избор от Задължителна подготовка/ЗП/.(Оценката от този изпит не може да заменя оценката по който ида е един от 2-та задължителни ДЗИ.)

От кои учебни предмети избираме?

Кога ще се проведат ДЗИ ?

 1. Сесия май - юни
  • БЕЛ - 21 май 2018г., начало 08:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018г.,начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода от 29 май 2018г. - 01 юни 2018г., начало 08:00ч
 2. Сесия август - септември
  • БЕЛ - 28 август 2018г., начало 08:00ч
  • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2016г., начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода от 30 август 2018 - 05 септември 2018г., начало 08:00ч.

Нормативна уредба

Информативна презентация