Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Национално външно оценяване - 10 клас - 2021 година

Дати за провеждане на националните външни оценявания


Срок за подаване на заявления за явяване на НВО по желание - Чужд език и/или Дигитални компетентности


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА Х КЛАС 2021 Г.