Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Държавни квалификационни изпити 2023-2024 година

Задължителни държавни изпити - 2024 г.

Указания за оформяне на дипломен проект

Начална страница на дипломен проект


Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2024):


Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация (2024):


НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация: