Професионална гимназия
по електротехника
и електроника - гр. Пловдив
Иновативно училище
Държавни кфалификационни изпити 2018-2019 година

Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2019)

Сесия януари – 23.01.2019 год.

Сесия юни – 06.06.2018 год.

Сесия септември 11.09.2019 год.

График за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, сесии януари, юни и септември

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация (2019)

Сесия януари – 21.12.2018 год.

Сесия юни - 10.05.2019 год.

Сесия септември – 31.08.2019 год.

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Специалност Компютърна техника и технологии
Специалност Компютърни мрежи
Специалност Микропроцесорна техника
Специалност Електрообзавеждане на производството
Специалност Автоматизация на непрекъснатите производства