Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Добри практики 2020/2021
Открит урок - Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги.
Открит урок по „Градивни елементи“
Открит урок - Съществуват ли общочовешките ценности
Открит урок - Икономиката, Немският и Английският език в помощ на бъдещия техник по автоматизация
Открит бинарен урок по ЗБУТ и география
Открит урок по Техническо чертане и документиране