Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Добри практики 2019/2020
Открит урок - Локални и глобални компютърни мрежи
Открит урок - Светът на постоянния ток