Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Прием за учебната 2021/2022г.
План прием
Специалности

Медиите за нас
Рекламни материали за ПГЕЕ
Балообразуване

Скала за превръщане на оценки
Необходими документи

При записване:


За участие във II етап класиране:


За участие в III етап на класиране:

*Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.

График на дейностите по прием на учениците
Работно време

Комисията по приемане и записване на ученици за учебната 2021/2022 година ще работи от
08:00ч. до 17:00ч.,

Ден, дата Работно време на комисията
Вторник, 14 юли
Записване на I етап
08:00 – 17:00
Сряда, 15 юли
Записване на I етап
08:00 – 17:00
Четвъртък, 16 юли
Записване на I етап
08:00 – 17:00
Вторник, 21 юли
Записване на II етап
08:00 – 17:00
Сряда, 22 юли
Записване на II етап
08:00 – 17:00
Четрвъртък, 30 юли
Записване на III етап
08:00 – 17:00
съгласно графика на дейностите, одобрен от министъра на МОН.

Документите ще се приемат в зала "Европа" на първия етаж в сградата на ПГЕЕ.