Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив

Училище посланик на Европейския парламент
Иновативно училище
Прием за учебната 2020/2021г.
План прием
Работно време

Комисията по приемане и записване на ученици за учебната 2020/2021 година ще работи от
08:00ч. до 17:00ч., съгласно графика на дейностите, одобрен от министъра на МОН.

Документите ще се приемат в зала Европа на първия етаж в сградата на ПГЕЕ.


Специалности

Медиите за нас
Необходими документи

При записване:


За участие във II етап класиране:


За участие в III етап на класиране:

*Заб.: В медицинското удостоверение да има заключение за цветоусещане.

Балообразуване

Скала за превръщане на оценки
График на дейностите по прием на учениците