ПГЕЕ обявява свободни места за ученици

Прием след 7 клас с усилено изучаване на Английски език:

IX клас-Автоматизация на непрекъснатото производство- 1 бр

IX клас-Компютърни мрежи- 1 бр

X клас-Електрообзавеждане на производството- 2 бр

X клас-Микропроцесорна техника- 1 бр

X клас-Автоматизация на непрекъснатото производство- 3 бр.

Прием след 8 клас :

IX клас-Компютърна техника и технологии – 1бр

IX клас-Микропроцесорна техника- 1 бр

X клас-Компютърна техника и технологии – 1бр

X клас-Микропроцесорна техника- 1 бр

X клас-Електрообзавеждане на производството- 8 бр

XI клас-Компютърна техника и технологии – 1бр

XI клас-Микропроцесорна техника – 2бр