Свободно място за ученик в 9 клас „Микропроцесорна техника“

ПГЕЕ обявява свободно място за ученик в 9 клас „Микропроцесорна техника“, прием след завършено основно образование.

Вече попълнено!