Обучение за финансова грамотност ,,Нашите пари“

От месец септември в ПГЕЕ, гр. Пловдив стартира обучение за финансова грамотност ,,Нашите пари“, организирано от Visa в България. Ученици от 10. клас чрез иновативни методи, предложени от старши учител Нели Минкова, получават необходимата информация за света на финансите, обучават се как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно различни финансови операции. Придобитите знания и умения ще помогнат на младите хора да се превърнат в успешни предприемачи и умело да управляват личните си финанси.

finansiVisa2 finansiVisa finansiVisa4 finansiVisa5

Открит урок на тема „Микроконтролерът и ние”

На 28.06.2017г. в работилница 1407 се проведе открит урок на тема „Микроконтролерът и ние” с 12б клас специалност „Микропроцесорна техника”.

Урокът беше подготвен и проведен от преподавателите по теория и практика

инж. Софка Лулова,  инж. Васил Цветков и  инж. Ваня Менгова.

Демонстрирани бяха  професионалните компетенции по учебните  предмети „Приложение на микропроцесорна техника”, „Асемблер за микроконтролер”, „Лабораторна практика”, „Учебна практика по микропроцесорни системи” и придобитите през годината умения върху програмиране и внедряване на системи с микроконтролери.

Устройствата са разработени през учебната година под ръководството на  инж. Софка Лулова.

Изработването и дизайна на устройствата на базата на микроконтролери от серията PIC16 са на учениците от 12б клас.

mkr06

mkr02

Инж. Васил Цветков демонстрира действието на робот 3 pi, базиран на ATmega 328p процесор. Спада към групата на колесните роботи, с два независими канала на задвижване. Главни задачи, които изпълнява са следене на траектория, решаване на лабиринт по предварително зададени алгоритми. Има възможност за свързване на допълнителни модули- сензори, интерфейс.  Проекта е спонсориран от фирма Милара Интернешънал ООД- гр. Пловдив.

mkr03

В часовете по теория учениците усвоиха архитектурата на микроконтролера, неговите инструкции, методи за адресиране и изготвиха на проект, който включваше създаване и тестване на разнообразни програми на асемблер.

mkr05 mkr04

Учениците показаха придобитите през учебната 2016/2017г професионални компетенции по проектиране, програмиране и внедряване на системи с микроконтролери на MICROCHIP

   под ръководството на своите преподаватели:

   инж. Софка Лулова,

   инж. Васил Цветков,

   инж. Ваня Менгова.

 

           Гордеем се с нашите ученици! Нека  продължат да усъвършенстват своите умения! Continue reading

СПЕЦИАЛНОСТ „МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА”

Дните на професиите през месец април се превърнаха в традиция за ПГЕЕ- гр. Пловдив

Желание и усърдие подкрепени с теоретична подготовка – това демонстрираха тази година учениците от 12б клас с класен ръководител  Диана Бочукова, домакини на тържеството.

Всички ученици от 8 до 11 клас от специалност „Микропроцесорна техника” проявиха голям интерес и се включиха ентусиазирани в празника, любопитни да разберат какви специални дисциплини ще изучават и как се програмират микроконтролерите.

Водещите – Пламен Георгиев, Кристиян Къртев, Александра Халваджиева и Камелия Търбенова демонстрираха и обясняваха действието на изработените по учебна практика схеми с  PIC микроконтролери.

Илиян Янков и  Валентин Копаров под ръководството на  инж. Софка Лулова представиха   презентации   на    Proteus Profesional    PWM управление на стъпков двигател и

PWM управление на RGB светодиоди.

Демонстрирани бяха  професионалните компетенции по учебните  предмети „Приложение на микропроцесорни системи”, „Асемблер за микроконтролер”, „Лабораторна практика- специални измервания”, „Учебна практика по микропроцесорни системи” и придобитите през годината умения върху програмиране и внедряване на системи с микроконтролери. Устройствата са разработени под ръководството на  инж. Софка Лулова.

mikr01

mikr02

mikr03

Изработването и дизайна на устройствата на базата на микроконтролери от серията PIC16 са от учениците от 12б клас:

Пламен Геогриев, Атанас Георгиев, Александра Халваджиева, Павлина Видева,

Михаил Пунгеров, Камелия Търбенова, Петър Панайотов, Стилян Бакларев.

Учениците Дейвид Динчев, Илиян Власев и Павлина Видева представиха презентация за специалността  „ Микропроцесорна техника” изготвена от инж. Ваня Менгова.

Демонстрация по техника на запояване от учениците Ивелин Милков и Иван Чорбаджийски. С интерес ученици от 9е клас пробваха запояване на електронни елементи върху печатна платка.

mikr05 mikr06

Учениците от клуба по роботика Драгомир Камберов от 12е клас и Живко Терзиев от 8з клас под ръководството на инж. Васил Цветков демонстрираха действието на робот 3 pi, базиран на ATmega 328p процесор. Спада към групата на колесните роботи, с два независими канала на задвижване. Главни задачи, които изпълнява са следене на траектория, решаване на лабиринт по предварително зададени алгоритми. Има възможност за свързване на допълнителни модули- сензори, интерфейс.  Проекта е спонсориран от фирма Милара Интернешънал ООД- гр. Пловдив.

mikr07

Учениците показаха придобитите през учебната 2016/2017г професионални компетенции по проектиране, програмиране и внедряване на системи с микроконтролери на MICROCHIP

под ръководството на своите преподаватели:

инж. Софка Лулова,

инж. Васил Цветков,

инж. Ваня Менгова.

Гордеем се с нашите ученици! Нека  продължат да усъвършенстват своите умения!

Ден на отворени врати 01.06.2017г.

Уважаеми родители и ученици,

Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр.Пловдив отново отваря вратите си за всички Вас на 1 юни 2017 година от 16:00 до 18:00 часа.
Заповядайте да разгледате учебния комплекс, да получите подробна информация за професиите, специалностите, учебните планове и програми, както и условията за прием за учебната 2017/2018 година.

Ще се радваме да бъдете наши гости. Очакваме Ви.

Регистрация за събитието

Медиите за нас

Програма:

От 16:00 до 17:00 ч. представяне на специалностите по зали.
От 17:00 до 18:00 ч. среща разговор с екипа на ПГЕЕ в интерактивна зала на ет. 1

Представяне на специалностите по зали:

Специалност Преподавател, зала
Електрообзавеждане на производството (ЕОП) инж. Н. Райчева, зала № 1307
Автоматизация на непрекъснати производства (АНП) инж. М. Вътева, зала № 1409
Микропроцесорна техника (МПТ) инж. Ст. Лулова, зала № 1407
Компютърна техника и технологии (КТТ)
инж. Ив. Драгнев, зала № 3307
Компютърни мрежи (КМ)
инж. Здр. Георгиева, зала № 3301
Приложно програмиране(ПП)
инж. Л. Вълкова, зала № 1302
Приложно програмиране(ПП) инж. Д. Вълчева, зала № 3301

 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИ ЗА ДЕН НА ПРОФЕСИЯТА: – „МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА” В ПГЕЕ – ПЛОВДИВ

Дните на професиите през месец април се превърнаха в традиция за нашето училище. Учениците от всяка специалност се стремят да покажат постигнатите резултати от обучението си по специалността през учебната година, чрез различни изяви.

В Ритуална зала пред родители, учители и ученици, представители на бизнеса, възпитаниците ни от специалност МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА, представиха своето професионално израстване с практически проекти, изцяло изработени в извън учебно време.

Класът бе разделен на шест екипа с по четирима участници с различни професионални възможности. В тази вечер на професията, те чрез презентации, клипове и демонстрация на изработените устройства представиха своята работа по поставените им задания, като задачите бяха поставени в следната последователност:

  • I етап: – Разработване и демонстрация на проект в симулационна среда
  • II етап: – Монтаж и пускане в действие на устройство върху универсална платка
  • III етап: – Монтаж на устройство върху печатна платка. Настройка на зададените параметри.
  • IV етап: – Монтаж на изделието в подходяща кутия. Извеждане на индикацията и елементите за настройка и управление на готовото изделие.
  • Изготвяне на техническа документация за изработеното изделие.
  • Водещата Ивана Никодимова представи същността на проекта „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване”, регламента за сформиране на екипите и сроковете за изпълнение по етапи.
  • Инж. Елена Динчийска, като ръководител, представи целите и задачите на този проект и реализацията при изпълнението им по етапи.

I екип: ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА

Участници: Захари, Запрян, Димитър, Величко

TEMA:„Цифров LC метър”

Устройството е цифров измервателен уред с любителски клас на точност. Изработено по заявка и изпратено на клиента.

II екип: – ИГРАЧИТЕ

Участници: Георги, Ангел, Елена и Даниел

ТЕМА: – Ролева игра – „Кой е по-бърз ?”

Тази игра намира приложение при викторини и състезания, като определя реда за участие на състезателите.

III екип: – NO NAME

Участници: Ивана, Даниел, Джем и Антон

.mpt1

ТЕМА: – „Електронни зарчета”

Занимателна игра, която изцяло може да замени обикновените зарчета във всички игри, при които се използват.mpt2

IV екип: – ЦВЕТЕН КОД

Участници: Нонка, Митко, Мирослав, Стефан.

ТЕМА: „Цифрово пиано”

Образователна игра, която в този вид обучава деца от детската градина на музикалните тонове и ноти. При доразвиване на заданието, може да се в иновативна образователна игра за разпознаване на животни и плодове или друго, при определен звук за деца с проблемно зрение.

V екип ЖИЦИТЕ

Участници: Мирослав, Милена, Николай и Стоил

ТЕМА: „Универсален брояч ”

Това задание е цифрово устройство, което преброява с натрупване всеки импулс, постъпил на входа на схемата. В зависимост от входния датчик може да се използва за преброяване на преминаващи хора или животни и при броене на движещи се предмети и елементи на конвейер.

mpt3

VI екип: ЛЪВОВЕТЕ

Участници: Сунай, Тодор, Станчо, Стоян.

ТЕМА: „Електронен волтметър ”

Изделието е цифров измервателен уред на напрежение с два обхвата на измерване. Класът на точност се постига с прецизна настройка на входното съпротивление за всеки от обхватите. Превключването на обхватите е ръчно. Намира приложение като любителски уред за измерване на напрежение в обхват от 2mV до 1000V.

mpt4

Всички задания са подбрани така, че да имат реално практическо приложение, за да мотивират в максимална степен екипите. Всеки екип при представянето на своето устройство изброяваше областите на приложение.

„Цифров LC метър” на I-ви екип вече има клиент и предстои да отпътува за гр. София.

В края на представянето бяха раздадени сертификати за участие и степен на представяне в проект  „Моето училище и моят екип – Гаранция за професионално израстване” в област извънкласни дейности, които бележат 55-тата годишнина от откриването на Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

mpt5

Участниците в  екипите показаха знания и умения, екипност на работа, съпричастност и взаимопомощ при представянето на проектите си, които отразяват пътя на професионалното им  израстване. Те се подкрепяха взаимно и ни демонстрираха, че работата в екип сближава и сплотява класа.

mpt6