Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” за ученици от IX до XII клас

04.12.2018г.– училищен кръг

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 04 декември  2018 г. ( вторник) от 12:00 часа в ПГЕЕ- гр. Пловдив ще се проведе първи (училищен) кръг на Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” за ученици от IX до XII клас със съдействието на МОН и търговска верига ЕЛИМЕКС.

Заявления за участие се подават в кабинети №3201, №3202, №1407, №1409    и №1302 до 06.11.2018г., както и чрез сайта на гимназията.

 

Регламент за участие:

ВИЖ ТУК

Заявление за участие

Тестове за упражнение :

Тест 9 клас

Тест 10 клас

Тест 11 клас

Тест 12 клас

Практика кит набори за упражнение :

ВИЖ ТУК

 

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние”

На 29 и 30 март 2018 г. във Варна ученици от ПГЕЕ-Пловдив взеха участие в националното средношколско състезание „Енергетиката и ние”, организирано от ТУ- Варна, Община Варна и РУО-Варна. Училището участва с пет отбора от различни класове, които представиха различни проекти на теми:

 1. Иновативна ферма
 2. Еко ферма
 3. Водата като енергиен източник
 4. Соларен влак
 5. Умна сграда

На второ място се класира отбора на инж. Николов на тема „Умна сграда“ с участници Илиян Насков Пармашки- Хд  клас, Димитър Ивайлов Киров-Хд клас, Йотко Петков Гатов-Хе клас.

IMG_20180330_102618

IMG_20180216_140128

IMG_20180330_131823

IMG_20180216_140436

 

Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране”

 Предложете решение на един от най-наболелите екологични проблеми – мръсния въздух.

За мръсния въздух и чистите енергии

България е на първо място в ЕС по замърсеност на въздуха. Стойности над 10 микрограма на квадратен метър се смятат за опасни за здравето. Според последното проучване на СЗО, в София стойността е между 26 и 35 микрограма. Жителите на почти всички големи градове дишат мръсен въздух. Частиците с диаметър под 2.5 микрона се смятат за най-опасни, тъй като причиня­ват най-различни ракови заболявания.

Фините прахови частици идват най-вече от изгарянето на органични вещества – от автомобилите и домашните печки на дърва, въглища и нафта.

Има ли лек срещу мръсния въздух, как да се справим с вредните вещества, който всеки ден дишаме? Може ли това да се случи в България?

 

Уважаеми участници,

очакваме от Вас да представите проекти за енергийна ефективност и екология, които да решават проблема с мръсния въздух в България. Предложете екологични и ефективни мерки, които ще ни позволят да дишаме по-чист въздух и/или представете интелигентни решения за наблюдение и контрол на качеството на въздуха.

Формат на конкурса:

Желаещите да участват в конкурса могат да го направят самостоятелно или в екип  от двама ученици.

В рамките на първи кръг, до 10 март (включително) участващите трябва да предоставят в писмен вид своят проект.

Журито на конкурса очаква креативни и смели идеи, с логически обосновка и аргументи за икономическа ефективност и техническа достоверност (реализуемост).

В срок до 20 март,  Журито ще излъчи финалистите. Отборите определени за участие в заключителния етап ще получат препоръки за финалния кръг. Финалистите имат право да доразвият концепцията (ако е необходимо) и да подготвят представяне по избор: мултимедийна или друга презентация, 3D анимация, видео, прототип, макет и др.

Разработките ще бъдат представени на финалния кръг 24 – 27 април в град Русе.

 

На всички ученици, решили да участват, желаем успех!

 

Мая Виденова

„Овергаз Мрежи” АД


ДО                                                                                                               

Професионална гимназия по електротехника и електроника 

Гр. Пловдив

 

ОТНОСНО: Покана за участие в Национален преглед за млади изследователи “Енергетика и математическо моделиране”

 

Уважаема г-жа Анастасова,

За единайсети път Овергаз и Министерство на образованието и науката обявяват Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране” част от Календара на министерството за извънучилищни дейности.

Тема на конкурса:  За мръсния въздух и чистите енергии

 1. Екологични и ефективни мерки, които ще ни позволят да дишаме по-чист въздух.
 2. Интелигентни решения за наблюдение и контрол на качеството на въздуха.

Участници: ученици от девети до дванайсeти клас (включително), които участват самостоятелно или в екипи от двама души.

График:

 1. Очакваме готовите разработки в срок до 10 март (включително) на имейл maia_videnova@overgas.bg
 2. Обявяване на резултатите – до 21 март.
 3. Обучение по презентационни умения за допуснатите до финал 29 – 30 март.
 4. Финал: 24 – 27 април 2018, гр. Русе.

 

Ако възникнат въпроси, моля обръщайте се към Мая Виденова – 02/4283 592 и 0882 174 811

 

С пожелание за успех на учениците от Вашата гимназия,

С уважение,

 

Мая Виденова

„Професионално образование”

“Овергаз Мрежи” АД

 

НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”

 

Училищният кръг на състезанието „Енергетиката и ние“ ще се проведе на 16.02.2018г., от 13.30ч. в Интерактивен кабинет на ПГЕЕ – гр. Пловдив. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” –  през месец март 2018 г.

  Уважаеми Г-н Директор,

       Каним Вас и Вашите възпитаници да участвате в национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г. Организатори на състезанието са Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна. Мероприятието се планира да бъде в периода 15.03.2018 г. до 30.03.2018 г.

       Класираните на първите три места в отделните групи ще получат награди. Сертификати, които ще бъдат признати за прием в ТУ-Варна за учебната 2018/2019 година ще получат участниците в сътезанието от 12 клас. За всички участници е предвиден награден фонд.

       Предвидени са средства за транспортни разходи в рамките на бюджета на състезанието.

През месец април 2016 г. се проведе първото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”, в което участие взеха 66 ученика от 15 града от цялата страна. През 2017 г. в състезанието участваха 88 ученика от IX до XII клас от градовете – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Казанлък, Севлиево, Козлодуй, Димитровград, Кнежа, Мадан, Панагюрище и Варна и 26 ръководителя, като състезанието бе разширено с конкурс за лого и постер.

Искрено се надяваме да бъдем заедно с вашите възпитаници при третото издание на национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г.

Приложено Ви изпращаме:

 1. Регламент на националното средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”.
 2. Заявка за участие.

Предварителната заявка за участие можете да изпращате на е-mail на състезанието: einie@tu-varna.bg дo 05.02.2018 г.

Лица за контакти:

доц. д-р инж. Медиха Хамза – зам. Декан ЕФ, GSM: 0895653289

ас. инж. Росица Димитрова – катедра “EE”, GSM: 0895653286

ас. инж. Антон Филипов- катедра “EE”;  GSM: 0895653290


РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние

ОРГАНИЗАТОРИ:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА  ВАРНА

РУО – ВАРНА

Варна 03.2018 г.

І. ЦЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

 1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения по време на образователния процес.
 2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
 3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.
 4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.
 5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.
 6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите – средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО               

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – подборен:

Всеки участник може да участва с :

 • Доклад с презентация (10 min);
 • Макет с презентация (10 min);
 • Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния образователен процес (10 min);
 • Филм на тема „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“ в рамките на 10

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

Участниците ще бъдат разделени според вида на разработките в отделни секции.

В подборния кръг участват всички, представили разработките  си до 25.02.2018 г. на адрес:   einie@tu-varna.bg

Компетентно жури с представители от Технически университет –  Варна, представители от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО- МЕР Варна,  Електроразпределителни дружества и фирми от бранша.

 1. Втори кръг – Финалният кръг на състезанието ще се състои през месец март 2018 г. в ТУ-Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към участниците.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критерии за подбор на финалистите:

– пълнота на изработката;

– качество на разработката;

– приложимост;

– оригиналност на изпълнението.

 

 1. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
 2. Създава се комисия за подбор на участниците допуснати за финалния кръг с представители от ТУ – Варна и Община Варна.
 3. Създава се жури с председател от Технически университет Варна и членове от Община Варна, Регионален инспекторат – Варна,  Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО – МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша за оценяване на разработките във финалния кръг.
 4. Технически университет – Варна осигурява зали за провеждане на конференцията.
 5. Технически университет – Варна и Община Варна осигуряват:

–  кафе пауза с обяд;

– награди за класираните на първите три места за различните групи;

– поощрителни награди за всички участници;

– сертификати за участие и признаването им за прием в ТУ- Варна за съответните специалности – Електроенергетика, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Топлотехника и ВЕИ, Електротехника и ВЕИ за учебната 2018/19 г.

 1. Разходите за пътни на участниците (и дневни за ръководителите при възможност) ще бъдат посрещнати от организаторите в рамките на бюджета на състезанието.