Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние”

На 29 и 30 март 2018 г. във Варна ученици от ПГЕЕ-Пловдив взеха участие в националното средношколско състезание „Енергетиката и ние”, организирано от ТУ- Варна, Община Варна и РУО-Варна. Училището участва с пет отбора от различни класове, които представиха различни проекти на теми:

 1. Иновативна ферма
 2. Еко ферма
 3. Водата като енергиен източник
 4. Соларен влак
 5. Умна сграда

На второ място се класира отбора на инж. Николов на тема „Умна сграда“ с участници Илиян Насков Пармашки- Хд  клас, Димитър Ивайлов Киров-Хд клас, Йотко Петков Гатов-Хе клас.

IMG_20180330_102618

IMG_20180216_140128

IMG_20180330_131823

IMG_20180216_140436

 

Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране”

 Предложете решение на един от най-наболелите екологични проблеми – мръсния въздух.

За мръсния въздух и чистите енергии

България е на първо място в ЕС по замърсеност на въздуха. Стойности над 10 микрограма на квадратен метър се смятат за опасни за здравето. Според последното проучване на СЗО, в София стойността е между 26 и 35 микрограма. Жителите на почти всички големи градове дишат мръсен въздух. Частиците с диаметър под 2.5 микрона се смятат за най-опасни, тъй като причиня­ват най-различни ракови заболявания.

Фините прахови частици идват най-вече от изгарянето на органични вещества – от автомобилите и домашните печки на дърва, въглища и нафта.

Има ли лек срещу мръсния въздух, как да се справим с вредните вещества, който всеки ден дишаме? Може ли това да се случи в България?

 

Уважаеми участници,

очакваме от Вас да представите проекти за енергийна ефективност и екология, които да решават проблема с мръсния въздух в България. Предложете екологични и ефективни мерки, които ще ни позволят да дишаме по-чист въздух и/или представете интелигентни решения за наблюдение и контрол на качеството на въздуха.

Формат на конкурса:

Желаещите да участват в конкурса могат да го направят самостоятелно или в екип  от двама ученици.

В рамките на първи кръг, до 10 март (включително) участващите трябва да предоставят в писмен вид своят проект.

Журито на конкурса очаква креативни и смели идеи, с логически обосновка и аргументи за икономическа ефективност и техническа достоверност (реализуемост).

В срок до 20 март,  Журито ще излъчи финалистите. Отборите определени за участие в заключителния етап ще получат препоръки за финалния кръг. Финалистите имат право да доразвият концепцията (ако е необходимо) и да подготвят представяне по избор: мултимедийна или друга презентация, 3D анимация, видео, прототип, макет и др.

Разработките ще бъдат представени на финалния кръг 24 – 27 април в град Русе.

 

На всички ученици, решили да участват, желаем успех!

 

Мая Виденова

„Овергаз Мрежи” АД


ДО                                                                                                               

Професионална гимназия по електротехника и електроника 

Гр. Пловдив

 

ОТНОСНО: Покана за участие в Национален преглед за млади изследователи “Енергетика и математическо моделиране”

 

Уважаема г-жа Анастасова,

За единайсети път Овергаз и Министерство на образованието и науката обявяват Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране” част от Календара на министерството за извънучилищни дейности.

Тема на конкурса:  За мръсния въздух и чистите енергии

 1. Екологични и ефективни мерки, които ще ни позволят да дишаме по-чист въздух.
 2. Интелигентни решения за наблюдение и контрол на качеството на въздуха.

Участници: ученици от девети до дванайсeти клас (включително), които участват самостоятелно или в екипи от двама души.

График:

 1. Очакваме готовите разработки в срок до 10 март (включително) на имейл maia_videnova@overgas.bg
 2. Обявяване на резултатите – до 21 март.
 3. Обучение по презентационни умения за допуснатите до финал 29 – 30 март.
 4. Финал: 24 – 27 април 2018, гр. Русе.

 

Ако възникнат въпроси, моля обръщайте се към Мая Виденова – 02/4283 592 и 0882 174 811

 

С пожелание за успех на учениците от Вашата гимназия,

С уважение,

 

Мая Виденова

„Професионално образование”

“Овергаз Мрежи” АД

 

НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”

 

Училищният кръг на състезанието „Енергетиката и ние“ ще се проведе на 16.02.2018г., от 13.30ч. в Интерактивен кабинет на ПГЕЕ – гр. Пловдив. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” –  през месец март 2018 г.

  Уважаеми Г-н Директор,

       Каним Вас и Вашите възпитаници да участвате в национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г. Организатори на състезанието са Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна. Мероприятието се планира да бъде в периода 15.03.2018 г. до 30.03.2018 г.

       Класираните на първите три места в отделните групи ще получат награди. Сертификати, които ще бъдат признати за прием в ТУ-Варна за учебната 2018/2019 година ще получат участниците в сътезанието от 12 клас. За всички участници е предвиден награден фонд.

       Предвидени са средства за транспортни разходи в рамките на бюджета на състезанието.

През месец април 2016 г. се проведе първото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”, в което участие взеха 66 ученика от 15 града от цялата страна. През 2017 г. в състезанието участваха 88 ученика от IX до XII клас от градовете – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Казанлък, Севлиево, Козлодуй, Димитровград, Кнежа, Мадан, Панагюрище и Варна и 26 ръководителя, като състезанието бе разширено с конкурс за лого и постер.

Искрено се надяваме да бъдем заедно с вашите възпитаници при третото издание на национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” през 2018 г.

Приложено Ви изпращаме:

 1. Регламент на националното средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”.
 2. Заявка за участие.

Предварителната заявка за участие можете да изпращате на е-mail на състезанието: einie@tu-varna.bg дo 05.02.2018 г.

Лица за контакти:

доц. д-р инж. Медиха Хамза – зам. Декан ЕФ, GSM: 0895653289

ас. инж. Росица Димитрова – катедра “EE”, GSM: 0895653286

ас. инж. Антон Филипов- катедра “EE”;  GSM: 0895653290


РЕГЛАМЕНТ

Национално средношколско състезание

„Енергетиката и ние

ОРГАНИЗАТОРИ:

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ОБЩИНА  ВАРНА

РУО – ВАРНА

Варна 03.2018 г.

І. ЦЕЛИ НА СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

 1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование за демонстриране на придобитите знания и умения по време на образователния процес.
 2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
 3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната подготовка.
 4. Създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни гимназии.
 5. Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.
 6. Изграждане на работни колективи от различни участници в процеса на обучение и реализация на кадрите – средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО               

В средношколското състезание „Енергетиката и ние” участват ученици от цялата страна на възраст от ІХ до ХІІ клас.

 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Първи кръг – подборен:

Всеки участник може да участва с :

 • Доклад с презентация (10 min);
 • Макет с презентация (10 min);
 • Разработка на образователен модул, който намира приложение в учебния образователен процес (10 min);
 • Филм на тема „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ“ в рамките на 10

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.

Участниците ще бъдат разделени според вида на разработките в отделни секции.

В подборния кръг участват всички, представили разработките  си до 25.02.2018 г. на адрес:   einie@tu-varna.bg

Компетентно жури с представители от Технически университет –  Варна, представители от Община Варна, РУО – Варна, Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО- МЕР Варна,  Електроразпределителни дружества и фирми от бранша.

 1. Втори кръг – Финалният кръг на състезанието ще се състои през месец март 2018 г. в ТУ-Варна. Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към участниците.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Критерии за подбор на финалистите:

– пълнота на изработката;

– качество на разработката;

– приложимост;

– оригиналност на изпълнението.

 

 1. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
 2. Създава се комисия за подбор на участниците допуснати за финалния кръг с представители от ТУ – Варна и Община Варна.
 3. Създава се жури с председател от Технически университет Варна и членове от Община Варна, Регионален инспекторат – Варна,  Асоциация на производителите на екологична енергия, ЕСО – МЕР Варна, Електроразпределителни дружества и фирми от бранша за оценяване на разработките във финалния кръг.
 4. Технически университет – Варна осигурява зали за провеждане на конференцията.
 5. Технически университет – Варна и Община Варна осигуряват:

–  кафе пауза с обяд;

– награди за класираните на първите три места за различните групи;

– поощрителни награди за всички участници;

– сертификати за участие и признаването им за прием в ТУ- Варна за съответните специалности – Електроенергетика, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Топлотехника и ВЕИ, Електротехника и ВЕИ за учебната 2018/19 г.

 1. Разходите за пътни на участниците (и дневни за ръководителите при възможност) ще бъдат посрещнати от организаторите в рамките на бюджета на състезанието.

 

СЪСТЕЗАНИЯ

Състезание „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“


НАЦИОНАЛНО СРЕДНОШКОЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ”


Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране”


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК”


ЗА ВАС ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

На 13 ноември 2017г. ще се проведе състезание по „Електротехника и електроника“ към ТУ-Габрово.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ТЪРСИ СЕ SUPER STEM ​БЪЛГАРИЯ

С подкрепата на Министерството на образованието и науката

конкурс „Търси се Супер STEM“ (Science – Technology – Engineering – Mathematics)


Национални състезания „Роботика“ и „Програмиране“

X НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’2017 01-03 ноември 2017 г.

Водеща организация “Съюз на изобретателите в България“.
Национално състезание “Роботика 2017-2018 Есен” – 11 и 12.11.2017г.
Повече за състезанието и регистрацияНационално състезание по приложна електроника
„Мога и зная как”
за ученици от IX до XII клас
05.12.2017г.– училищен кръг

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 05 декември  2017 г. ( вторник) от 11:00 часа в ПГЕЕ- гр. Пловдив ще се проведе първи (училищен) кръг на Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” за ученици от IX до XII клас със съдействието на МОН и търговска верига ЕЛИМЕКС.

Заявления за участие се подават в кабинети №3201 и №1302 до 18.10.2017г.

Регламент за участие – ВИЖ ТУК
Тестове за упражнение – ВИЖ ТУК
Варианти за упражнения за  практическата част – ВИЖ ТУК

 

Състезание по приложна електроника в ПГЕЕ ПловдивСредношколско състезание „Енергетиката и ние“

На 24.02.2017 год. от 13.30ч. в Семинарна зала на ПГЕЕ Пловдив, ще се проведе училищен кръг на средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Регламент на средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Регламент на конкурс за изработване на графичен знак

Регламент на конкурс за изработване на постерСредношколско състезание „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ“

Плакат на средношколско състезание „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ“

Регламент на средношколско състезание „Заедно успяваме“

Примерен тест за средношколско състезание „Заедно успяваме“

Представяне на ТУ – София, филиал Пловдив, Факултет по Електроника и Автоматика


Националния преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране“

Покана за участие и график

Плакат на НПМИ „Енергетика и математическо моделиране“

Условия на НПМИ „Енергетика и математическо моделиране“