ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Уважаеми родители,

На 18.09.2017 г. от 18.00 часа в Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив ще се проведе първата родителска среща за учебната 2017 – 2018 година с родителите на учениците от 8., 9. и 10. класове.

На 19.09.2017 г. от 18.00 часа в Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив ще се проведе първата родителска среща за учебната 2017 – 2018 година с родителите на учениците от 11. и 12. класове.

За Ваше улеснение кабинетите, в които ще се провеждат срещите по класове, ще бъдат посочени на информационното табло на входа.

 

За нови съобщения следете сайта на ПГЕЕ.