РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2017 – 2018 г.

18.09.2017 г. /понеделник/ – първата родителска среща с родителите на учениците от 8, 9 и 10 класове.
19.09.2017 г. /вторник/- първата родителска среща с родителите на учениците от 11. и 12. класове.

22.11.2017 г. /сряда/- втора родителска среща с родителите на учениците от 8, 9 и 10 класове.
23.11.2017 г. /четвъртък/- втора родителска среща с родителите на учениците от 11 и 12 класове.

21.02.2018 г. /сряда/ – трета родителска среща с родителите на учениците от 8, 9 и 10 класове.
22.02.2018 г. /четвъртък/ – трета родителска среща с родителите на учениците от 11 и 12 класове.

24.04.2018 г. /вторник/- четвърта родителска среща с родителите на учениците от 8, 9 и 10 класове.
25.04.2018 г. /сряда/- четвърта родителска среща с родителите на учениците от 11 и 12 класове.

За Ваше улеснение кабинетите, в които ще се провеждат срещите по класове, ще бъдат посочени на информационното табло на входа.

 

За нови съобщения следете сайта на ПГЕЕ.