Ден на отворени врати 01.06.2017г.

От 16:00 до 17:00 ч. представяне на специалностите по зали.

инж. Н. Райчева – Електрообзавеждане на производството(ЕОП) стая № 1307

инж. М. Вътева – Автоматизация на непрекъснати производства(АНП) стая № 1409

инж. С. Лулова – Микропроцесорна техника(МПТ) стая № 1407

Ив. Драгнев

Компютърна техника и технологии(КТТ)

Компютърни мрежи(КМ) стая № 3307

инж. Л. Вълкова, инж. Зд. Георгиева – Приложно програмиране(ПП) стая № 3301

инж. Д. Вълчева – Приложно програмиране(ПП) стая № 3301

17:00 до 18:00 ч. среща разговор с екипа на ПГЕЕ в интерактивна зала на ет. 1

ГОЛЯМ УСПЕХ, ЗАСЛУЖЕНА РАДОСТ И ГОРДОСТ

ПЪРВОТО  ЕЛЕКТРОННО  СПИСАНИЕ  В  ПГЕЕ

 

Фондация „Вигория” още през 2016г. обяви конкурс в училищата под надслов „С любов към науката”. Условието беше да се представят български учени – физици и химици – с техния принос в науката, но да не са вече между живите. За целта се публикува списък с имената на учени, за които да се изготвят материалите. Изборът на формите за това представяне беше свободен – от електронно списание и презентации –  до рисунки и други художествени форми. В нашето училище Ивайло Иванов от сегашен 12-ти Д клас беше първият, който много ентусиазирано, с желание и амбиция се зае с издирване на материали за изтъкнати учени. Идеята се разви в различни изяви: богато по съдържание и оформяне електронно списание, което се оформи и в хартиен вариант, рисунки , презентации, есета, публични представяния на много от броевите. Госпожа Савелия Бечева стана ръководител на проекта, а г-жа Анна Ганина – редактор на материалите.В първите броеве участие взе и Борислава Касавълчева от 11в клас. Списанието представи   12     учени в   11    броя. Всички материали бяха изпратени в срок на фондацията. Огромна беше радостта и удовлетворението на всички участници от оценката на фондацията – първо място за училището, грамота и парична награда за ръководителя. Не е маловажен фактът, че много добри училища се включиха в този проект, но точно нашият екип е с това отличие. И не само това! Ивайло Иванов е на първо място от участниците с презентации и за изготвяне на електронно списание, грамота и специална парична награда. Гордеем се с този изключителен успех! Той ни дава високо самочувствие, но и увереност да се включваме в интересни и нестандартни проекти. Пожелаваме в бъдеще повече колеги и ученици да участват в такива проекти!

Индивидуални награди получиха:

  1. Станислава Тодорова, 8в клас – II място за стихотворения и потрети
  2. Николай Вълчев,9е клас – I място за потрети-графика
  3. Нестор Тасков, 8ж клас – II място за портрети-графика
  4. Хрисимир Георгиев, 11д клас – II място за портрет
  5. Димитър Ненов, 9е клас – III място за портрет
  6. Атанас Иванов и Димитър Малинов, 9д клас – III място за презентация

ivajlo1-page-001
ivajlo2 -page-001
sav1 -page-001
nik-page-001
aana-page-001

Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.17г. в ПГЕЕ за трета поредна година проведохме . Учениците не заемаха само местата на учителите, а и на ръководството, също и на педагогически съветник, библиотекар и домакин. Учениците бяха развълнувани от различното протичане на часовете, видяхме повече усмивки, чухме повече смях. Чрез този ден ние внасяме промяна в училището, като предоставяме възможност на нашите възпитаници, да разберат повече за задълженията и отговорностите в професията учител, а и не само в нея. Денят на на ученическото самоуправление е забавен, динамичен метод, който възпитава учениците да поемат повече отговорност, допринася за тяхното личностно развитие и способности, защото те работят с документация, развиват комуникативните си умения, научават много от трудностите, с които се сблъскват техните учители и разбират как държанието в часовете от страна на учащите, влияе на преподавателите. С всяка нова учебна година денят на ученическото самоуправление протича по-продуктивно, по-забавно и по-иновативно. Списък на учениците заемащи ръководни длъжности : Директор – Кристиян Ангелов 11д Заместник директор по УД (инж. Камелия Стоянова) – Мария Салапатийска 9б Заместник директор по УПД (инж. Атанаска Милева)-Станимира Топорска 11в Заместник директор по УПД (инж. Елена Динчийска) – Георги Абрашев 10ж Педагогически съветник – Далия Начева 11ж.

IMG_9618 IMG_9624 IMG_9634 IMG_9656 IMG_9223 IMG_9590.